VINO ÎN ECHIPA ACP!
Cod de etică

Încă de la înființarea companiei, angajamentul nostru etic se bazează pe valori precum: Responsabilitate, Excelență, Colaborare, Inovație, Respect, Inițiativă și Performanță.

COD DE ETICĂ

Dezvoltarea sustenabilă și succesul companiei nu pot fi realizate fără a împărtăși aceleași valori și o cultură organizațională care să inspire și să ghideze activitatea fiecărui angajat.

Acesta este unul dintre fundamentele succesului Companiei și motivația prezentului Cod de Etică.

Codul de Etică ACP presupune respectarea „regulilor” și respectarea „celorlalți”, întotdeauna. Regulile au la bază legi și reglementări și sunt incluse în procedurile interne pentru a susține activitatea zilnică.

Avându în vedere toate acestea, de la o companie mică, ne-am dezvoltat, având în prezent cea mai mare linie de producție pentru produse și accesorii HVAC din România. De-a lungul timpului, am reușit să ne consolidăm poziția în perioadele de succes și să ne menținem în momentele dificile.

Codul de Etică este respectat și corect aplicat de întreg personalul companiei, indiferent de poziția ierarhică. Angajamentul nostru etic are la bază valori precum “Responsabilitatea, Excelența, Colaborarea, Inovația, Respectul, Inițiativa, Performanța”, care au apărut odată cu înființarea companiei.

Parte dintre fondatorii companiei s-au retras pentru a se bucura de o binemeritată pauză și între timp mulți angajați noi, mai tineri, ni s-au alăturat. Acestor colegi nou-veniți li se încredințează viitorul, asumarea responsabilității de a face față provocărilor, prin competență și spirit de echipă. Poate și din acest motiv, după ce vom fi celebrat cea de-a 15-a aniversare, nu trebuie doar să rememorăm momentele cheie și să împărtășim din experiență, ci și să definim câteva reguli de comportament care derivă din aceste valori și să construim „echipa”. Dar să nu uităm niciodată ceea ce ne învață istoria, și să ne amintim mereu nouă înșine, și în special tinerilor, că este ușor și frumos să lucrăm bine.

Dezvoltarea armonioasă a companiei ACP Air Conditioning Products se bazează în mare parte pe încredere și transparență, valori care trebuie sa se regăsească atât în relațiile dintre Companie și angajații săi, cât și în relațiile dintre angajați.

Acest Cod de Etică este fundamentat pe respectarea drepturilor omului, o permanentă preocupare pentru securitate și protecția mediului, respectul reciproc al angajaților, integritate în relațiile de afaceri, neinterferența în viața politică, și nu în ultimul rând solidaritatea, atât în interiorul companiei cât și față de comunitățile și companiile asociate activităților noastre.

1. Sănătate – Securitate – Mediu
Fiecare angajat este răspunzător de faptul că activitățile sau parteneriatele ACP Air Conditioning Products întreprinse de el sunt exercitate în conformitate cu legile, convențiile și reglementările locale și internaționale, pecum și cu normele existente în cadrul Companiei în privința sănătății, securității și mediului.

2. Relațiile dintre angajați
Discriminarea: Fiecare angajat trebuie să dea dovadă de loialitate, să colaboreze cu colegii și să se abțină de la orice discriminare sau comentarii cu privire la originea etnică, sex, naționalitate, religie, vârstă, stare fizică sau psihică, orientare sexuală sau situație familială. Toate formele de muncă forțată, amenințări, acte de violență sau intimidare psihică sunt strict interzise.

ACP Air Conditioning Products se angajează să protejeze informațiile personale ale angajaților săi.

Huliganismul și hărțuirea sexuală: Huliganismul și hărțuirea sexuală sunt situații inacceptabile, indiferent dacă sunt verbale, psihice sau vizuale, incluzând, fără a se limita la: remarci dezagreabile cu privire la etnie, credințe religioase sau orientare sexuală. ACP Air Conditioning Products își încurajează angajații să raporteze orice situație de această natură.

Recrutarea: ACP Air Conditioning Products își recrutează angajații strict în funcție de solicitările Companiei și de abilitățile și experiența profesională a fiecărui candidat.

Recomandările venite din partea unor angajați sunt permise doar dacă sunt prezentate într-un mod transparent (angajatul va contacta superiorul ierarhic și reprezentantul Resurse Umane). Participarea acestui angajat la procesul luării deciziei de recrutare este strict interzisă.

ACP Air Conditioning Products aplică principiul egalității de șanse la locul de muncă în scopul dezvoltării profesionale a fiecărui angajat în conformitate cu legislația și reglementările locale în domeniul muncii.

ACP Air Conditioning Products interzice angajarea minorilor pentru desfășurarea de activități în cadrul Companiei sau subcontractorilor săi.

3. Relațiile cu partenerii
Fiecare angajat trebuie să aibă o relație bazată pe integritatea cu clienții și furnizorii, cu respectarea strictă a contractelor în vigoare și a legilor și reglementărilor aplicabile în țara respectivă.

Procesul de alegere a furnizorilor se bazează exclusiv pe criterii clare și obiective de selecție, invitațiile de participare la licitație fiind metoda preferată.

Invitațiile oferite sau primite trebuie să rămână în limite acceptabile, atât în ceea ce privește legea anti- corupție, cât și profesionalismul. În caz de îndoială, angajatul trebuie să se adreseze superiorului ierarhic.

4. Confidențialitate
Fiecare angajat este obligat să întreprindă măsurile necesare pentru protecția confidențialității informațiilor deținute ca rezultat al activității sale profesionale sau ca simplu depozitar.

El trebuie să respecte obligația de a nu divulga verbal, în scris sau prin mijloace electronice, orice informație profesională de natură confidențială, cu excepția cazurilor în care obține un acord scris în această privință de la superiorul ierarhic. El trebuie să respecte regulile proprietății intelectuale și industriale.

ACP Air Conditioning Products recomandă tuturor angajaților să evite comentariile pe subiecte ce țin de activitatea profesională în locurile publice (restaurant, tren, avion) și să rămână precauți în utilizarea computerului în locuri similare.

5. Proprietatea Companiei
Fiecare angajat are responsabilitatea și datoria de a proteja proprietatea ACP Air Conditioning Products împotriva pierderii, deteriorării, delapidării și furtului. Această proprietate va fi folosită doar în scopuri profesionale, precum și în oricare altă destinație, conform cu procedurile și regulile Companiei.

6. Politica
În cazul angajaților care sunt persoane publice sau politice, cea din urmă calitate fiind foarte clar delimitată de activitatea profesională și mai ales de activitățile Companei: sub nicio formă, Compania nu va fi implicată direct sau indirect în scopuri politice.

Când un angajat al Companiei poate fi considerat un reprezentant al vieții politice, el se va abține de la orice interferență în sfera politicului.

7. Relațiile cu media
Toate solicitările din partea mass-media vor fi transmise Departamentului de marketing. Transmiterea de informații comerciale de către angajații ACP Air Conditioning fără acordul formal al acestui department este strict interzisă.

8. Conflict de interese
Pentru a nu se afla într-o situație de conflict de interese cu Compania, toți angajații trebuie să evite comunicarea cu furnizorii, concurenții, clienții sau implicarea în orice activitate profesională, care nu sunt în scopul Companiei, cu excepția acordului prealabil scris din partea managementului.

Este strict interzisă oricărui angajat primirea sau promisiunea unor remunerări, comisioane, gratuități sau alte forme de plată sau venituri ilegale în relațiile sale cu furnizorii, clienții sau alți parteneri comerciali ai ACP Air Conditioning Products, autorități publice etc.